Máy laser điều trị hai bước sóng Doctorhome – Model: DH18

45.000.000

Thông số kỹ thuật
– 01 laser nội tĩnh mach: ông suất: (0-25) mw; Bước sóng 650 nm; hế độ phát: 02 chế độ: phát Xung: f = 100 Hz ; liên tục.
– 05 kênh phát laser châm cứu: 02 bước sóng/kênh ( 650 nm và 808nm) ống xuất phát : (0 – 220) mw/01 kênh. Chế độ phát/kênh: 02 chế độ: phát xung: f = 100 Hz; Phát liên tục.

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng: